Re-integratie

Door het wegvallen van het vangnet van de overheid ligt de focus vooral op re-integratie. Meer dan ooit is de werkgever verplicht om passend werk te zoeken voor de werknemer. Dit kan zijn via spoor 1 (eigen werkgever) of spoor 2 (andere werkgever). Bij beide sporen kan Eckstra ondersteunen. Passendheid van werk kan worden geanalyseerd.

Uitgangspunt is een heldere oplossing met een meetbaar resultaat. Dit is in het belang van de werknemer en de werkgever. Duidelijkheid en knopen doorhakken is wat alle partijen uiteindelijk het meest helpt.

Eckstra kan ondersteunen bij re-integratietrajecten zoals: