Interventies en advies

Zeer sterke producten van Eckstra zijn arbeidsdeskundige interventies en adviezen bij dreigend en bestaand langdurig verzuim. Er wordt na een arbeidsdeskundig onderzoek een duidelijk advies gegeven met bruikbare en uitvoerbare conclusies ten aanzien van de te nemen stappen in het traject. Als gevolg van de recente kennis van de wet- en regelgeving zijn de adviezen in overeenstemming met bijvoorbeeld de Wet Verbeterde Poortwachter.

Het belangrijkste is echter vooral dat na een interventie of advies de zaak weer op de rails staat. Verzuim kost immers veel geld en moeite en bij een adequate arbeidsdeskundige inzet, is het resultaat een investering die zichzelf heeft terugverdiend.

Tevens heeft Eckstra inmiddels veel ervaring opgedaan bij het bemiddelen en oplossen van arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsverhoudingen, zonder dat dit uitmondt in een duur en gecompliceerd mediation traject.